Fizikon Tıp Merkezi insan kaynakları ekibi olarak, şirketin stratejik hedefleri, kültürü ve değerleri doğrultusunda uygun profil ve yetkinlikteki adayların organizasyona kazandırılması, tutundurulması, gelişimi, iş hedeflerine yönelik motivasyon ve ödüllendirme araçlarıyla desteklenmesi, bağlılıklarının artırılması çalışanların ve adayların tatmin edici bir deneyim yaşamalarını sağlayarak en çok tercih edilen işverenlerden biri olma hedefi ile çalışıyoruz.  Kurum kültürüne uygun, ilgili pozisyonların gerektirdiği niteliklere sahip adayların seçilmesini amaçlıyor, kurumsal anlamda kariyer hedeflerinin geliştirilmesine ve alanında nitelikli personellerin artmasına olanak sağlıyoruz..

"İnsana ve emeğe değer ver." politikasıyla çıktığımız bu yolda çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerinin geliştirilmesinin yanında sosyal değerler noktasında gelişimine katkı sağlayabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz.Her Çalışanımızı Fizikon ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü biz  ancak "Mutlu çalışanlar" ile gelişim ve yetkinliğin artacağını  biliyoruz

İşe Alım Süreci

İşe alım yapılacak olan kadrolarla ilgili ilanlar yayınlanmakta, tüm adaylar objektif değerlendirmelere tabi tutularak nitelikli ve kaliteli işe alım süreci yürütülmekteyiz.

İşe alım sürecinde adayların; 

  • İletişim becerileri
  • İşine olan Bağlılığını
  • Kurum için uyumunu
  • Takım çalışmasına Yatkınlığını
  • Sonuç ve çözüm odaklı çalışabilmesini
  • Girişimcilik seviyesini
  • Değişim ve gelişimlere uyumunu
  • Kriz ve çözüm yönetimini ölçmeye çalışıyoruz.

Başvurularınızı Nasıl Değerlendiriyoruz?

·         Alım yapılacak kadrolarla ilgili kriterleri belirleyip, kadro ilanlarını yayınlıyoruz.

·         Gelen başvuruları objektif bir şekilde değerlendiriyor, belirlenen kriterlere sahip adaylar ile kariyer yolculuğuna çıkıyoruz.